35 ülkenin fikir önderleri Zerobuild Forum’da sıfır enerji binaları konuşacak

Avrupa Birliği’nde 1 Ocak 2021’den itibaren tüm yeni binalarda mecburî hale getirilen ve birçok ülkenin de aksiyon planlarında yer alan Sıfır Güç Binalara dönüşümü, ülkemizde de hızlandırmak maksadı ile 23-27 Eylül 2020 tarihleri ortasında sanal ortamda gerçekleşecek Memleketler arası Sıfır Güç Binalar Sanal Forumu ZeroBuild Forum’20’de, dünyadan ve Türkiye’den 150’ye yakın uzman bir ortaya gelecek. 35 ülkeden fikir lideri konuşmacı ile gerçekleşecek 48 oturumda, Sıfır Güç Binaların ülke iktisadına katkılarından etrafa, güç finansmanından yapı ve güç bölümünün üstleneceği role kadar dönüşüm her açıdan ele alınacak, örnek projeler paylaşılacak. 

“Dünya Tahlil Bekliyor, Tahlil: Sıfır Güç Binalar” ana temasıyla düzenlenecek olan Memleketler arası Sıfır Güç Binalar Sanal Forumu ZeroBuild Forum’20’de konuşma ve sunumları ile yer alacak yabancı uzmanlar, binalarda güç talebinin azaltılmasının ve yenilenebilir güç kaynakları kullanımının kıymetine dikkat çekecek, dünyadan başarılı örneklere dair bilgiler paylaşacaklar.

Ülke iktisadı, birey iktisadı, güç tasarrufu ve etraf için kaçınılmaz olan sıfır güç binalara dönüşüm için yapılması gerekenlerin paylaşılacağı, güç ve yapı bölümüne, idarelere, uygulayıcılara, üniversitelere bir yol haritası sunmayı hedefleyen ZeroBuild Forum’20’de; Kanada’dan Japonya’ya, Norveç’ten Malezya’ya, Amerika’dan İtalya’ya kadar 35 ülkeden 41 yabancı konuşmacı bilgi paylaşımında bulunacak. www.zerobuild.org sayfasından yapılacak fiyatsız kayıt ile 23 – 27 Eylül tarihleri ortasında takip edilebilecek ZeroBuild Forum’20, anında simultane hizmeti ile İngilizce yahut Türkçe olarak izlenebilecek.

Prof. Dr. Ulubeyli: ZeroBuild Forum, ülkemizin imaj ve tanıtımına da değerli ölçüde katkı sunacak

Dünyada sıfır güçlü binalar ile ilgili olarak yapılan tertiplerin çoklukla lokal seviyede yapıldığına ve genelde akademik ya da yalnızca sektörel görüşlerin ön planda olduğuna dikkat çeken ZeroBuild Forum Milletlerarası Şura Üyesi Prof. Dr. Serdar Ulubeyli, “ZeroBuild Forum’20, gerek milletlerarası kapsayıcılığı sayesinde ve gerekse bilimsel görüşlere ve endüstriyel uygulamalara birebir anda yer vermesiyle, bu alanda bütüncül bir perspektif oluşturacak birinci milletlerarası tertip. Biliyoruz ki, Sıfır Güç Bina kavramının temsil ettiği çevresel ve ekonomik hassasiyetler, yalnızca devletlerin değil, tüm paydaşların farkındalık ve bilgi transferi konusundaki gayretleriyle oluşturulmalı ve yürütülmelidir. Bu manada, ZeroBuild Forum’20, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek hem ülkemize hem de dünyaya değerli bir katkı sunmayı hedeflemektedir. Sıfır Güç Bina konusunda çatı kuruluşlarının başında gelen Dünya Yeşil Bina Konseyi’nin ve 20’yi aşkın ilgili sivil toplum kuruluşunun takdirini kazanan ve dayanağını de alan forum, hayli fazla sayıdaki ve çeşitlilikteki milletlerarası iştirakçiler sayesinde, ülkemizin imaj ve tanıtımına da kıymetli ölçüde katkı sunacaktır” dedi.

Dünyanın dört bir köşesinden konuşmacı, Türkiye’nin dönüşüm hareketi için Sıfır Güç Binaları konuşacak

Milletlerarası Sıfır Güç Binalar Sanal Forumu ZeroBuild Forum 20’de;

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde bina fiziği ve binalarda güç kullanımı alanlarında uzman olarak çalışan, Akıllı Kentlerde Sıfır Emisyonlu Mahalleler Araştırma Merkezi’nde Müdürlük vazifesini yürüten ve sıfır güçlü binalar konusunda dünyada akademik manada en bilinen ve en önde gelen birkaç bilim insanı ortasında yer alan Prof. Dr. Arild GUSTAVSEN, sıfır emisyonlu binalar ve yeşil mahalleler oluşturulurken ortaya çıkabilecek potansiyel fırsatlar ve zorluklar hakkında bir sunum gerçekleştirecek.

2014 yılında Avrupa Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Birlikleri Federasyonu (REHVA) tarafından Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne layık görülen, 100’e yakın  akademik makalenin müellifi olan,  dünyaca ünlü bilim mecmuası Sürdürülebilir Kentler ve Toplum’da 2018’den beri yardımcı editörlük misyonunu yürüten ve hala Torino Teknik Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren Doç. Dr. Enrico FABRIZIO, sıfır güçlü binalar konusunda bilimsel manadaki en son araştırmalardan bahsederek, gelecekteki olası uygulamalar konusunda fikirlerini beyan edecek.

Mühendislik alanında Avrupa’nın en âlâ yükseköğretim kurumları ortasında başta gelen Delft Teknoloji Üniversitesi’nde vazife yapan, 25 yıllık akademik ve sektörel tecrübeye sahip, Memleketler arası Güç Ajansı’nın araştırma kümelerinde çalışan Dr. Öğr. Üyesi Erwin MLECNIK, Belçika ve Hollanda’daki pasif konut pazarının gelişimi hakkında edindiği deneyimleri aktaracak.

Tokyo Üniversitesi ve Nihon Üniversitesi’nde eşzamanlı olarak çalışan, Japonya İstatistik Komisyonu’nda uzman danışmanlık yapan, ABD’deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde araştırmalar yürüten ve gayrimenkul iktisadı konusunda uzmanlığa sahip olan ekonomist Prof. Dr. Chihiro SHIMIZU, Tokyo’daki yeşil bina örneklerinden yola çıkarak, çevreci yatırımların ekonomik pahasının gerçek maliyetinden bahsedecek.

İsveç’teki Linnaeus Üniversitesi’nde bina teknolojileri alanında çalışan ve yeşil binalar konusunda akademik literatürde en fazla bilimsel çalışmaya sahip birkaç isim ortasında yer alan Prof. Dr. Ambrose DODOO, sıfır güçlü binalara dönüşüm için bir yol haritası çizerek, İsveç’te ortaya konan tahlillerin nasıl uygulandığını ve edinilen deneyimleri anlatacak.

Pasif meskenler, düşük karbon teknolojisi, düşük güçlü tasarım ve iç yer hava kalitesi üzere mevzularda uzmanlığa sahip olan ve İngiltere’deki Notthingham Üniversitesi’nde çalışan Dr. Öğr. Üyesi Carlos JIMENEZ-BESCOS, farklı iklim nesillerinde yer alan pasif meskenlerin lokal mimari anlayış için sunduğu fırsatlar ve zorluklar hakkında bir konuşma yapacak

Sıfır güçlü binalar ile ilgili çok bilinen iki kitabın müellifi olan, bölümde hala fiilen danışmanlık yapan, LEED uzmanlık dokümanına sahip olan ve Belçika’daki Liege Üniversitesi’nde çalışan Dr. Öğr. Üyesi Shady ATTIA, net sıfır güçlü bina tasarımı için gerekli olan kalite garantisi konusundaki sektörel uygulamalar hakkında ayrıntılı bir sunum yapacak.

Bilimsel çalışmalarından ötürü dünyada aktüel yayınlarına en çok atıf yapılan, çeşitli akademik mecmualarda yardımcı editörlük ve editörler heyeti üyeliği yapan ve hala Hong Kong Teknik Üniversitesi’nde misyon yapan Dr. Öğr. Üyesi Amos DARKO, yeşil binalar aracılığıyla iklim değişikliği ile nasıl uğraş edilebileceği konusundaki bilgilerini iştirakçiler ile paylaşacak.

İngiltere’deki Bath Üniversitesi’nde mimarlık yüksek lisansı yapmış, IPMA proje idaresi Düzey D sertifikasına sahip, lisanslı pasif mesken dizayncısı ve hala Roberts and Treguer Şirketi’nin İş Geliştirme ve Tasarım Müdürü olarak çalışan Bachir NEBIA, örnek proje olarak Londra Blaker Yolu’na dair edindiği bilgileri paylaşacak.

BEYAZ HABER AJANSI (BHA)

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir