Petrograd’dan Şanghay’a Türkçe’de ilk kez yayımlanıyor

VakıfBank Kültür Yayınları dünyaca ünlü Fransız düşünür Alain Badiou’nun “Petrograd’dan Şanghay’a” isimli yapıtını Türkçe’de birinci defa okurla buluşturuyor. Kitabında, Rus ve Çin ihtilallerini mukayeseli olarak pahalandıran Badiou, “Bir ihtilal ilmi bir iftira ile öldürülür” diyor.

VakıfBank Kültür Yayınları’nın (VBKY) yayımladığı “Petrograd’dan Şanghay’a: 20. Yüzyılın İki Devrimi” isimli eser, dünyaca ünlü Fransız düşünür Alain Badiou tarafından kaleme alındı. Badiou kitabında, bir asır evvel yaşanan Rus İhtilali ile yarım yüzyıl evvel gerçekleşen Çin Kültür İhtilali üzerine fikirlerini sıralıyor, kitlesel hareketlerin gelişimini anlatıyor.

Türkçe çevirisini Murat Erşen’in yaptığı kitapta Badiou, “20. yüzyılın en önemli iki ihtilali olan Rus ve Çin ihtilallerine dair başımda oluşturduğum temsilleri bir ortaya getirmek istedim” kelamlarını kaydediyor.

Gerçek bir gün unutulursa…

Kitapta, iki ihtilal öncesi ve sonrası ülkelerin sosyo-siyasal yapısını tahlil eden Badiou, tarihi olayları ayrıntılarıyla aktarıyor; global kapitalizmin yaptırımları ve yaşananların kırılma noktalarını açıklıyor. Savaşlar, iç karışıklıklar ve karşıt yüz olan anları yorumlayan Badiou, tarihî bir olayın vefatının, insanlığın neredeyse tamamının onu unuttuğu vakit vuku bulduğunu söylüyor. Badiou, “Olay bir insan kitlesinin hayatını aydınlatmak ve ona taraf vermek yerine, artık yalnızca özel bir alana ağırlaşan tarih ders kitaplarında yer aldığı, hatta onlarda bile yer bulamadığı vakit ölmüş demektir” diyor. Badiou’ya nazaran meyyit olay arşivlerin tozuna gömülüyor, bu da asıl sorunun merkezini oluşturuyor. Badiou, ihtilalin düşünsel boyutundan ve verilen emeğinden arındırılarak cümbüş ve coşku uğruna kullanılmasına şiddetle karşı çıktığını açıkça tabir ediyor.

İhtilal neden can çekişiyor?

Badiou, 1917 Ekim Devrimi’nin öldüğünü yahut can çekiştiğini lisana getiriyor. Badiou, kelamlarına şöyle devam ediyor: “Neredeyse her yerde yapılan bu yüzüncü yıl kutlaması, tıpkı daha evvel Fransız Devrimi’nin iki yüzüncü yıl dönümünde olduğu üzere, bu ihtilalin temelini oluşturan ve Avrupa’dan Latin Amerika’ya, Yunanistan’dan Çin’e, Güney Afrika’dan Endonezya’ya en azından 60 yıldır milyonlarca beşere coşku veren tarafının üzerini örtüp onu ıskalayacaktır. Yeniden tıpkı devir boyunca, bir avuç gerçek efendimizi, sermaye sahiplerinden oluşan oligarşiyi dünyanın her yerinde dehşete sürüklemiş ve değerli geri adımlar atmaya zorlamış olan nedeni de gizleyecek… Doğrusu, devrimci bir olayın insanların hafızasında ölmesini mümkün kılmak için, onun gerçekliğini değiştirmek, onu kanlı ve uğursuz bir masala dönüştürmek gerekir. Bir ihtilal ilmi bir iftira ile öldürülür.” Badiou Fransız Devrimi’nin de başına aynısının geldiğini tabir ederek tarihi örnekler veriyor.

Alain Badiou kimdir?

1937 Fas doğumlu Fransız filozof Alain Badiou, École Olağana Supérieure’de (ENS) okudu. Althusser, Canguilhem üzere değerli düşünürlerin öğrencisi oldu, Lacan’ın seminerlerini takip etti. Cezayir Savaşı’na karşı çıkanlar ortasında yer alan Badiou, uzun yıllar akademik alanda dersler verdi. 68 Öğrenci Olaylarına aktif olarak katılan Badiou, büyük felsefi yapıtlarının yanı sıra politik angajmanı, matematik, psikanaliz, şiir, müzik, tiyatro ve sinema üzere alanlara duyduğu özel ilgi ve yazdığı oyun ve romanlarla entelektüel dünyada değerli bir yere sahip. Badiou’nun kendine has çok istikametli felsefi güzergâhının temel taşlarını Théorie de sujet (Özne Teorisi, 1982), L’Être et l’Événement (Varlık ve Olay, 1988) Logiques des mondes (Dünyaların Mantıkları, 2006), L’Immanence des vérités (Hakikatlerin İçkinliği, 2018) üzere yapıtları oluşturuyor. Türkçe’ye 30’a yakın kitabı çevrilen filozof memleketler arası alanda politik çabasına ve ideoloji çalışmalarına ağır biçimde devam ediyor. “Petrograd’dan Şanghay’a: 20. Yüzyılın İki Devrimi” ise Badiou’nun VBKY’den yayımlanan birinci yapıtı.

BEYAZ HABER AJANSI (BHA)

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir