‘Engelsiz Hayata Erişim’ önceliğimiz olacak

DEVA Partisi’nden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne ait özel bir açıklama yapıldı. Açıklamada;

“Türkiye’de Ulusal Engelli Bilgi Tabanı’na nazaran engelli birey sayısı yaklaşık 1 milyon 600 bindir.Ancak resmi olmayan sayılara nazaran Türkiye’de engelli oranının %13 ve engelli sayısının 9 milyon olduğu düşünülmektedir. Engelli çocukların sayısı ise yaklaşık 3 milyondur.

Engelli bireyler toplum hayatında, sosyalleşmekte zorluk çekmekte, dışlanmaya maruz kalabilmekte, kâfi eğitim imkanlarına kavuşmakta, çalışma hayatına, üretime dahil olmakta zahmetler yaşamaktadır.

Gerçek şudur: Engelli birey yoktur, bütün bunları yapması engellenen bireyler vardır!

Özel ihtiyaçlı çocukların eğitim imkanlarına erişimi ve kaliteli eğitim almaları şarttır!

Özel ihtiyaçlı engelli çocuklar erken yaşlarından itibaren akranları ile eşit hak ve fırsatlara erişememekte, özel eğitim ve takviyeye ihtiyaç duymaktadır. Bugün Türkiye’de 386 bin engelli birey eğitim alabilmekte, 42.750 işçi bu alanda istihdam edilmektedir.

Özel ihtiyaç gereksinimi olan çocuklar lakin erken yaşlarından itibaren nitelikli, kâfi ve devamlılığı olan eğitimler alabilirlerse toplum hayatına dahil olabilmektedir.

DEVA Partisi olarak biz;

Engelli bireyleri kısıtlayan ömür kaidelerini güzelleştirecek ve onların ‘Engellenen Bireyler’ olmalarının önüne geçeceğiz.

 • Yetersiz, ilerleme kaydedilmesi sıkıntı eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini güzelleştireceğiz. Nitelikli bir eğitim sistemi ile çocuklarımızı geleceğe itimatla taşıyacağız.
 • Kurumlara yapılan maddi ödeneklerin yetersizliği ile lakin günü kurtarabilen rehabilitasyon merkezlerini güçlendirecek, uygun gereçler ve faal öğrenme modelleri ile çocukların ihtiyaçlarına karşılık verebilir hale getireceğiz.
 • Sürdürülebilir ve nitelikli eğitim, rehabilitasyon, toplumsal hizmet ve dayanaklarla çocuklarımızın ‘toplumsal ahenk kapasitelerini’ arttıracağız.
 • Yalnızca MEB’de kurumsal karşılığı ve sorumlu ünitesi bulunan sistemi revize edeceğiz. Disiplinler ortası hizmet anlayışı ile MEB, Aile Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı ve Spor Müdürlüğünün eşgüdüm, yetki ve sorumluluk paylaşımıyla yarar üreten bir mantıkla iş birliği içinde çalışmalarını sağlayacağız.Yerel idarelerin de alanda sorumluluk üstlenmesini destekleyeceğiz.
 • ‘Aile- Rehabilitasyon Merkezi- Okul’ ortak çalışma prensipleri geliştirecek, çocuğun yüksek faydası için kurum ve uzmanların ahenk ve birlik halinde çalışmalarını destekleyeceğiz.
 • Ekonomik kuralları yetersiz aileler için kuralları çok sıkıntı olan özel ihtiyaçları lütuf olarak görmeyecek, akranları ile fırsat eşitsizliği yaşayan çocuklarımızın haklarına erişimlerini sağlayacağız.
 • Toplumsal Müdafaa ve Güvenlik Sistemi (SKGS) ismini verdiğimiz yeni sistemle mahalle bazlı gruplarımızla, toplumsal muhtaçlıkları yerinde tespit edecek, derecelendirecek, talep odaklı sistemden arz odaklı sisteme geçeceğiz.
 • Çocuğa ve aileye toplumsallaşma imkanları sağlayacak, bakım ve kreş meskenleri açarak ailelerinin günlük muhtaçlıklarını karşılamalarına yardımcı olacak, muhtaçlık halinde bakımın devamlılığını sağlayacağız. Aileleri yalnız bırakmayacak, yaşadıkları maddi ve manevi yükü paylaşacak, azaltacağız.
 • Engelli çocuğu olan ve tıpkı vakitte çalışmak zorunda olan tek ebeveynlere özel takviye ve müsaadeler sağlayacağız.
 • Rehabilitasyon kurumlarından yetersiz maaşları sebebiyle ayrılan uzman kayıplarının önüne geçecek, eğitimcilerin kapasitelerini arttıracağız.
 • Alanda hâkim olan siyasi kayırmacılık, torpil ve haksızlıkların önüne geçecek, gerçek teşhis ve muayeneye dayanmayan engelli raporlarını ve beraberinde alınan haksız devlet dayanaklarını durduracağız. Şeffaf ve adil bir raporlama sistemi uygulayacağız.
 • Üniversiteye giriş imtihanlarında engelliler ve otizmli çocuklarla, sağlıklı çocukların birebir imtihana tabi tutulmasıyla yaşanan hak kayıplarının önüne geçeceğiz. Yapacağımız düzenlemelerle özel yeteneklerini ön plana çıkaracak, mesleklenmelerini destekleyecek bir seçme sistemi uygulayacak, eğitime erişimlerini sağlayacağız.
 • Rehabilitasyon merkezlerinde göz arkası edilen spor imkânlarını geliştirecek, vücut eğitimi ve farklı spor kısımları ile özel ihtiyaçlı çocukları güçlendireceğiz.
 • Teknolojik alanın uzaktan çalışma avantajından faydalanacak, çocukların bu alanda eğitimlerini destekleyerek istihdam edilebilirliklerini arttıracağız.

Engelli vatandaşlarımızın önlerindeki manileri kaldırmak için çalışmaya, özel ihtiyaçlı çocuklarımızın hayatlarına DEVA ve UMUT olmaya devam edeceğiz. Elif Esen / DEVA Partisi Toplumsal Siyasetler Başkanı” tabirleri yer aldı

BEYAZ HABER AJANSI (BHA)

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir